Πιστοποιήσεις

Από το 2005 φροντίσαμε για την τυποποίηση των Διαδικασιών Λειτουργίας μας και πιστοποιήσαμε την εταιρεία μας κατά ISO 9001 για την διαχείριση της οργάνωσης και κατά ISO 22000 (HACCP) για την διαχείριση της υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων που παραλαμβάνουμε, αποθηκεύουμε και διανέμουμε στους πελάτες μας. Δεχόμαστε ελέγχους τουλάχιστον ετήσια και διατηρούμε τις πιστοποιήσεις μας μέχρι σήμερα.