Αυτοκίνητα

Ο τρόπος συντήρησης και μεταφοράς των προϊόντων μας, ικανοποιεί όλες τις υγειονομικές προδιαγραφές τροφίμων και τα ανάλογα μέτρα διασφάλισης της υγιεινής και της ποιότητάς τους.

Για την μεταφορά των προϊόντων μας διαθέτουμε :
⦁    8 αυτοκίνητα - ψυγεία συντήρησης ή/και κατάψυξης,
⦁    2 αυτοκίνητα μεταφοράς ξηρού φορτίου και
⦁    4 αυτοκίνητα πωλητών.

Οι οδηγοί της εταιρείας μας φροντίζουν έτσι, ώστε κάθε πελάτης, όπου και αν βρίσκεται, να δέχεται την παραγγελία του σε άριστη κατάσταση, στον συμφωνημένο τόπο και στον συμφωνημένο χρόνο.